Cubic Code

Vad är det?

Komplett set:

  • Spelplan (fält) - 1
  • Färgstarka spelblock - 12
  • Uppgiftsbok – 3
  • Grovlek 150х220мм
  • Vikt – 600g

Detta är ett bordsspel i 2D. Spelasken har olika former och består av kubiska segment.  Ett av blocken används alltid som en buffert och måste gömmas under locket. Uppgiftsboken innehåller 864 uppgifter. Spelplanen har en rektangulär form. Det är ett ovanligt och mycket intressant spel, som man kan spela ensam eller med vänner. Spelet finns för att köpa!

Hur spelar man?
  • Ta ut alla pusselbitar och lägg dem vid spelplanen.
  • Öppna uppgiftsboken och påbörja en uppgift.
  • Lägg en av bitarna under locket, stäng locket och arrangera bitarna enligt uppgiften. A
  • Använd de kvarvarande bitarna till att fylla i hålen i spelplanen. Rör inte på de pusselbitar som lades in från början enligt uppgiften!