Clever Choice

Vad är det?

Komplett set:

  • Spelplan (fält) - 1
  • Färgstarka spelblock - 12
  • Uppgiftsbok – 1

Detta spel har en rektangulär spelplan. Uppgiftsboken innehåller 100 uppgifter av varierande svårighetsgrad. Spelasken kan bäras i fickan och tas fram närsomhelst. Regelbundet spelande åtminstone 30-40 minuter per dag utvecklar logik och strategiskt tänkande samt tränar hjärnan. Spelet kommer att ges ut senare.

Hur spelar man?
  • Ta ut alla delar ur asken.
  • Ta boken och välj uppgift.
  • Lägg delarna i den ordning som visas i den valda uppgiften.
  • Fyll i det tomma utrymmet med de kvarvarande delarna. Flytta inte de delar som visas i uppgiften.